Leader

Easy Pow'Air jetin hızı ve konsantre şekli, çevreleyen havayı yakalar ve böylece fanın akış hızını arttırır.